FAQs Complain Problems

न्यायिक समितिको सचिवालय

          बारपाक सुलीकोट गाँउपालिका न्यायिक समितिको सचिवालय

                                                                                            श्री सनमाया गुरुङ – संयोजक

                                                                                            धामी बराम – सदस्य

                                                                                            रामजी प्रसाद गुरुङ – सदस्य

बारपाक सुलीकोट गाँउपालिका न्यायिक समितिको सचिवालयमा हाल सम्म दाखिला हुन आएका मुद्दाहरु 

क्रस

मुद्दा नं 

दायरी मिति

मुद्दाको नाम

बादी

प्रतिबादी

कैफियत

०७६⁄०७७-००१

२०७६।११।०१

लेनदेन

शिवबहादुर गुरुङ

मैते कामी

 

०७६⁄०७७-००२

२९७६।०८।२२

बिना जानकारी बाटो खनेको

शुक बहादुर गुरुङ

फुलबहादुर गूरुङ समेत

 

०७६⁄०७७-००३

२०७६।११।१५

ज्याला मजदुरीको

शंकबहादुर कार्की

जितबहादुर घले

 

०७६⁄०७७-००४

२०७६।०६।२८

जग्गा बिवाद

शमशेर सार्की

बलबहादुर सार्की

 

०७६⁄०७७-००५

२०७६।०७।१८

लेनदेन

कुमार गुरुङ

चन्द्रबहादुर कामी

 

०७६⁄०७७-००६

२०७६।०७।११

लेनदेन

चन्द्रसिंह नेपाली

सुकुमाया नेपाली

 

०७६⁄०७७-००७

२०७७।०८।०१

रकम दिलाइ पाउँ

शिव के.सी.

शिम्बु आधारभुत बिद्यालय

 

०७६⁄०७७-००८

२०७६।११।२०

क्षति पुर्ती दिलाइ पाउ

गोरे तमाङ

रामबहादुर गुरुङ

 

०७६⁄०७७-००९

२०७६।०८।०७

गाली बेइज्यती

झन कुमारी खत्री

नुरबहादुर खत्री

 

१०

०७६⁄०७७-०१०

२०७६।१०।१०

नागरिकताको प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा

अल्सन भट्ट

मेघ प्रसाद भट्ट

 

११

०७६⁄०७७-०११

२०७६।०८।०७

गाली बेइज्यती

चिनी कुमारी श्रेष्ठ

अमृत श्रेष्ठ

 

१२

०७६⁄०७७-०१२

२०७६।०८।०४

रकम दिलाइ पाँउ

देबीलाल सुनाम

धुर्बराज गुरुङ

 

१३

०७६⁄०७७-०१३

२०७७।०३।२९

ज्याला मजदुरीको

धनमान श्रेष्ठ

पोखरी भट्ट

 

१४

०७६⁄०७७-०१४

२०७७।०२।२३

ज्याला मजदुरीको

रामकुमार सुबेदी

अभिनाश न्यौपाने

 

१५

०७६⁄०७७-०१५

२०७७।०३।१०

गाली बेइज्यती

सान्नानी गुरुङ

साबित्री नेपाली

 

१६

०७६⁄०७७-०१६

२०७७।०२।२९

कुलो बिवाद

जानुकादेबी पनेरु समेत

धर्मप्रसाद भट्ट समेत