FAQs Complain Problems

पशु शाखा

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिकामा पशु शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.स.   नाम थर     पद  सम्पर्क न.
अमृत पोखरेल प.स्वा.प्रा. ९८५५०८२१४३
तारामणि घिमिरे ना.प.स्वा.प्रा. ९८४६४०१३४५
कसम भट्ट जे.टि.ए. ९८४९९४३४१९
विजय गुरुङ्ग जे.टि.ए. ९८६०९५९९२१
सुजन विश्वकर्मा जे.टि.ए. ९८४६९३७३६०

 

Social Security