FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

  बारपाक सुलिकोट गाँउपालिकामा रहेका विद्यालयहरुको नाम, प्र.अ. र सम्पर्क नम्बर
           
क्र.स. विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको नाम संचालित कक्षा प्र.अ.को नाम सम्पर्क नम्बर
1 बारपाक हिमालय मा.वि. १–१२ जनी बहादुर घले ९८५६०४३०६०६
2   भगवती नि.मा.वि १–८ लाल माया गुरुङ्ग ९८०६६७२४२६
3   कन्यादेवी नि.मा.वि १–८ जीत बहादुर गुरुङ्ग ९८२५१३८५६२
4   नारद पोखरी प्रा.वि. १–४ भक्त बहादुर गुरुङ्ग ९८५६०४३६२२
5   ज्ञानज्योति प्रा.वि. १–३ नरहरी दवाडी ९८६०८३९०६५
6   बौद्ध हिमाल एकेडेमी १–८ कृष्ण गुरुङ्ग ९८४६३५६५००
7 स्वाँरा माझथर मा.वि. १–१० उत्तम बराम ९८४६२७००२३
8   भानु प्रा.वि. १–५ लुना वि.क. ९८६६४४१०२१
9   शिम्भु प्रा.वि १–५ सत्यकुमारी गुरुङ्ग ९८१९१९१८०९
10   बालकौरी प्रा.वि. १–५ देवीमाया थापा मगर ९८४६०९७९८५
11   बाह्रमुले प्रा.वि. १–५ बिनु गुरुङ्ग ९८१३७६५८१०
12   अकला प्रा.वि. १–५ बिश्राम गुरुङ्ग ९८०८४४८८०६
13   उलाजुङ प्रा.वि. १–५ निलकुमारी वि.क. ९८४४५०२२३४
14   स्तुल प्रा.वि. १–५ शिव प्रसाद अंगाई ९८१४१७१४२८
15 सौरपानी हिमालय मा.वि. १–१२ ठाकुरप्रसाद पनेरु ९८५६०७१००७
16   दुर्गा मा.वि. रन्चोक १–१० सन्त बहादुर गुरुङ्ग ९८२४११७७०५
17   सिद्धार्थ मा.वि. १–१० निम प्रसाद ढकाल ९८०६६६०३४८
18   जलमुखी प्रा.वि. १–५ मिना गुरुङ्ग ९८०५८७०९०१
19   थानी प्रा.वि. १–५ पवन वि.क. ९८०८६८८८११
20   बराह प्रा.वि. १–५ ईश्वरी सेढाई पनेरु ९८१८५२६८५७
21   शिव प्रा.वि. १–५ सुमित वि.क. ९८१९१९०९१६
22   सप्तकन्या प्रा.वि. १–५ मिलनकुमारी राना ९८४०८०३८७०
23   सौरपानी सामु. स्मृति प्रा.वि. १–५ टंक कुमारी फेवाली ९८१८६६०१६३
24   मूलदेवी प्रा.वि. १–४ विष्णु नेपाली ९८१७१०९४२२
25   जनशक्ति प्रा.वि. ECD सजिता पनेरु ९८१८२४८९३५
26   बर्दीडाँडा प्रा.वि. १–५ रनमाया गुरुङ्ग ९८४६४१२५३२
27 तामालाबोेट जलकन्यादेवी मा.वि. १–१० उमाकान्त ढकाल ९८५६०८८९८
28   चन्द्रकला नि.मा.वि. १–८ अम्मर बराम ९८४६२५३७०६
29   गण्डकी आदर्श प्रा.वि. ECD इन्द्रकुमारी थापा  
30   नेपाल आदर्श प्रा.वि. १–५ दुर्गा अधिकारी ९८४६७५४९१६
31 ताकुकोट सूर्य ज्योति मा.वि. १–१२ हरिराम दवाडी ९८५६०४३१७२
32   माइकोट मा.वि १–१० रमेश सुवेदी ९८४६६११५६२
33   अन्तर ज्योति मा.वि. १–१० अच्युत थपलिया ९८४९७०४४३०
34   मनाशलु प्रा.वि. १–५ सूर्यकुमार श्रेष्ठ ९८४६१२५०८८
35   नव ज्योति प्रा.वि. १–३ सरस्वती पनेरु ९८४६७४७८१६
36   धर्मावती प्रा.वि. १–३ कृष्ण बहादुर बराम ९८४३५००१३५
37   गणेश प्रा.वि. ECD सपना बराम ९८०८६८०७३६
38 पाचखुवा देउराली शैलपुत्री मा.वि. १–१२ राम कुमार श्रेष्ठ ९८४१४१४६६२
39   बगेश्वरी नि.मा.वि. १–८ शेषकुमार धिताल ९८४६६१७२७१
40   मण्डली प्रा.वि. १–५ तोयानाथ धिताल ९८०८३८८८१९
41   मैना प्रा.वि. ECD रन्जिता गोतामे ९८०६५६१३७२
42 पन्द्रुङ्ग थलिबारी नि.मा.वि. १–८ रुद्र अंगाई ९८४१८९५१७०
43   ब्रहमचारिणी नि.मा.वि. १–८ धन बहादुर सुर्खेती ९८५६०४३३८९
44   भवानी प्रा.वि. ECD सुशिला देबकोटा ९८०४१५०९५२
45   हिमचुली प्रा.वि. ECD जमुना देबकोटा ९८६६०२५९९७