FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको विवरण
१. श्री नारद पोखरी प्रा.वि.को शिक्षक विवरण 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
भक्त बहादुर गुरुङ् प्र .अ . प्रा .द्दितिय  9856043622 bhaktabahadurgurung44@gmail.com बारपाक सुलिकोट -१ गोरखा 
भिमसेन रोकाया  प्रा.वि.तृतिया  9868013590 rokayabhimsen21@gmail.com कनका सुन्दरी -७ जुम्ला 
पूरमाया गुरुङ्  का .स. 9826136436   बारपाक सुलिकोट -२ गोरखा 
मन कुमारी घले निजी शिक्षक  9813058729   बारपाक सुलिकोट -२ गोरखा 
यम माया गुरुङ ECD 9826136379   बारपाक सुलिकोट -२ गोरखा 
पूर बहादुर  गुरुङ्  वि.व्य.स अध्यक्ष 9819150305   बारपाक सुलिकोट -२ गोरखा
२. मनाशलु आधारभुत विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
सुरेन जोशी अध्यक्ष ९८०६५३१७०९   बारपाक सुलिकोट -६ गोरखा
सुर्य कुमार जोशी  प्र.अ. ९८४६१२५०८८   बारपाक सुलिकोट -६ गोरखा
मिना गुरुङ् शिक्षक  ९८०६६७१६६५   बारपाक सुलिकोट -६ गोरखा
कृष्ण कुमारी गुरुङ्   ९८४६१९९२८९१   बारपाक सुलिकोट -७ गोरखा
लोकमायाँ थापामगर    ९८१६१९७५७०   बारपाक सुलिकोट -७  गोरखा
प्रमिसा गुरुङ्   ९८१७१९३६५९   बारपाक सुलिकोट -६  गोरखा
उमा गुरुङ् स.का  ९८१७१९३६५९   बारपाक सुलिकोट -६  गोरखा
सुमित्रा गुरुङ् का.स.     बारपाक सुलिकोट -६ गोरखा
३. अकला आधारभुत विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
मीना कुमारी बराम  प्र .अ .      बारपाक सुलिकोट -८  गोरखा
अर्जुन पुन  शिक्षक  ९८४४९९०६९७ arjunpun456@gmil.com सल्यान 
सजिना बराम का. स . ९८६२३८७७६१   बारपाक सुलिकोट -४ गोरखा
रीता बराम   ९८१५५६५६६८   बारपाक सुलिकोट -७ गोरखा
सुमी बराम   ९८०६६३४९५५   बारपाक सुलिकोट -४ गोरखा
सुक बहादुर गुरुङ् वि.व्य.स अध्यक्ष ९८६२५७७७९३८   बारपाक सुलिकोट -४ गोरखा
४. चन्द्रकला आधारभूत विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
अम्बर बहादुर बराम  प्रा .वि.द्दितीय  ९८४६२५३७०६   बारपाक सुलिकोट -५ गोरखा
श्याम प्रसाद भट्ट प्रा. वि. तृतीय  ९८०८९५६३३१   बारपाक सुलिकोट -६ गोरखा
कृष्ण नारायण श्रेष्ठ प्रा.वि.तृतिया  ९८४६२५१९०५   बारपाक सुलिकोट -६ गोरखा
दयाराम भट्ट प्रा.वि.तृतिया  ९८४६५३६७८४   बारपाक सुलिकोट -५ गोरखा
कविता भट्ट दाहाल प्रा.वि.अस्थायी ९८०८७२९६९०   गंगा जमुना-६ धादिङ
लक्ष्मण घिमिरे प्रा.वि.अस्थायी ९८६६०३१४३२   सिरानचोक-७ गोरखा 
सुनिल अधिकारी  नि.मा.वि.राहत  ९८४६७२६७४१   बारपाक सुलिकोट -५ गोरखा
अण कुमारी राना  नि.मा.वि.राहत  ९८०६७१४०५६   बारपाक सुलिकोट -५ गोरखा
कविता गुरुङ् निजी शिक्षक  ९८२३८१७०८३   बारपाक सुलिकोट -५ गोरखा
१० यमुना राना  स.का  ९८४९७३९६१९   बारपाक सुलिकोट -५ गोरखा
११ श्याम बहादुर थापा का.स. ९८६००७५८४   बारपाक सुलिकोट -५ गोरखा
५. बगेश्वरी आधारभुत विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
शेष कुमार धिताल  प्रा.वि.द्दितीया ९८४६६१७२७१   बारपाक सुलिकोट-७ गोरखा 
प्रेम कुमारी गुरुङ् प्रा.वि. राहत  ९८०६७१७१५३   बारपाक सुलिकोट-३ गोरखा 
भैरव बहादुर लामिछाने  प्रा.वि. द्दितीय ९८१३३६४८४७   बारपाक सुलिकोट-७ गोरखा 
केशर राज अंगाई प्रा.वि.तृतिया  ९८११४१४७४२५   बारपाक सुलिकोट-७ गोरखा 
उत्तम श्रेष्ठ प्रा.वि.तृतिया  ९८१९१५६९६९   भिमसेन थापा-६ गोरखा
शोभा लामिछाने  प्रा.वि.राहत ९८४६७३०७००   भिमसेन थापा-३ गोरखा
पुन्य प्रसाद भट्ट  प्रा.वि.राहत ९८४३५६१०६९   बारपाक सुलिकोट-५ गोरखा 
प्रदिप भट्ट  प्रा.वि.अस्थायी ९८४६६४१२२७   बारपाक सुलिकोट-८ गोरखा 
तेजमायाँ गुरुङ् सहजकर्ता ९९८१७०९८८६   बारपाक सुलिकोट-७ गोरखा 
१० हरि बहादुर गुरुङ् का.स. ९८०६५३५२९५   बारपाक सुलिकोट-७ गोरखा 
६. सुर्य ज्योति माध्यमिक विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
हरिराम दवाडी प्र.अ.मावि ९८५६०४३१७२ hrdawadi462@gmail.com अजिरकोट गा.पा.-३,गोरखा 
बाबुराम नेपाली मा.वि. ९८४६१५८६७१ brnepali25@gmail.com बारपाक सुलिकोट गा.पा.-८ गोरखा 
चेत बहादुर खत्री मा.वि.     गोरखा नगरपालिका-८ गोरखा
मन कुमारी थापा  उमावि ९८४१७४१४७९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-८ गोरखा 
रामचन्द्र अधिकारी  उमावि ९८४१५६६४७४   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४ गोरखा 
बासुदेव तिवारी  मा.वि. ९८४३०५७४६२ tiwaribashu39@gmail आरुघाट गा.पा.-१० गोरखा 
एलिशा श्रेष्ठ  मा.वि. ९८६०४२४७५४   भिमसेनथापा गा.पा. -५ गोरखा 
भीम प्रसाद पनेरु निमावि  ९८४९६७९८७०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा 
देवी प्रसाद पनेरु निमावि  ९८०९२९४०२०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा 
१० ओम प्रसाद खनाल  निमावि  ९८४९८६१११८   आरुघाट गा.पा.-८  गोरखा 
११ फुलमाया राना मगर निमावि  ९८४६१२४७४९   गोरखा न.पा.-८ गोरखा 
१२ बेलमाता घले  प्रावि ९८४६२५४४२५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा 
१३ नेत्र बहादुर निरौला  प्रावि ९८४६०९८१८५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा 
१४ सरला श्रेष्ठ  प्रावि ९८४६१२४७६७   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा 
१५ विष्णुमाया श्रष्ठ  प्रावि ९८४६३००१२८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा 
१६ करुणा जोशी  प्रावि ९८१८९०८०६२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा 
१७ जमुना श्रेष्ठ प्रावि ९८४६३८७५७३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा 
१८ दिल बहादुर बराम  लेखा ९८६९८५९८९४ dbaran67@gmail.com बारपाक सुलिकोट गा.पा.-८ गोरखा 
१९ हेक्का कुमारी मल्ल स.का  ९८४६११३७४५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा 
२० हिरा श्रेष्ठ  का.स. ९८१४२४४४८९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा 
२१ मिन बहादुर गुरुङ् का.स. ९८१६१५८७७३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा 
२२ भीम कुमार श्रेष्ठ मा.वि. ९८४६५७०१७२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा 
२३ बाबुलाल गुरुङ् अध्यक्ष वि.व्य.स ९८६३३२८२८२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा 
२४ हरि प्रसाद लामिछाने  वि.व्य.स अध्यक्ष ९८४६३४०५८५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-८  गोरखा 
७. कन्या देवी आधारभूत विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
जीत बहादुर गुरुङ् प्र.अ. ९८२५१३८५५२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-२  गोरखा 
प्रकाश वि.क. अध्यक्ष वि.व्य.स ९८१७१०४५६५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-२  गोरखा 
सोनाम वाङ्छयु घलान  शिक्षक      रौतहट 
आस कुमारी गुरुङ् शिक्षक अस्थायी      बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४ गोरखा 
ईन्द्र कुमारी घले  शिक्षक राहत      बारपाक सुलिकोट गा.पा.-२  गोरखा 
पूर्णिमा घले शिक्षक राहत      बारपाक सुलिकोट गा.पा.-२  गोरखा 
अरुण लामिछाने  गापा अनुदान      भिमसेन गापा 
विकास वि.क. गापा अनुदान      बारपाक सुलिकोट गा.पा.-२  गोरखा 
अविरल गुरुङ् निजि स्रोत शिक्षक      बारपाक सुलिकोट गा.पा.-२  गोरखा 
१० अन्जना गुरुङ् स.का      बारपाक सुलिकोट गा.पा.-२  गोरखा 
११ मैन बहादुर गुरुङ् स.क      बारपाक सुलिकोट गा.पा.-२  गोरखा 
८. नव ज्योति आधारभूत विद्याललय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
सरस्वती पनेरु प्रावि ९८४६७४७८१६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा 
ज्ञानु श्रेष्ठ प्रावि ९८१६२९३१३३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा 
कुल कुमारी आलेमगर  बालविकास ९८४९०६९९९५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा 
नविना साह मगर  का.स. ९८६१७५८२५८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा 
तिल बहादुर फेवाली  अध्यक्ष वि.व्य.स ९८१७१४५२६८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा 
९. शिव आधारभूत विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
सुमित सुनार  प्र.अ . ९८१९१९०९१६   आरुघाट -१० गोरखा 
नकुल कुमार राय  शिक्षक  ९८१९९१०२७३   सप्तरी 
दिपिका गुरुङ् बा .स.क. ९८०४१६७६६१   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४ गोरखा 
सजिन राना  शिक्षक  ९८६०७५४२६३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा 
मनिका गुरुङ् शिक्षक ९८२१२७६९२५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४ गोरखा 
 सहिता गुरुङ् का.स. ९८०६५२५१८९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४ गोरखा 
सन्त बहादुर गुरुङ् अध्यक्ष वि.व्य.स ९८४६७८३६२०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४ गोरखा 
१०. माइकोट मा.वि. 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
रमेश सुवेदी   ९८४६६११५६२ subediramesh55@gmail.com बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६  गोरखा
राजेन्द्र ढकाल    ९८४६१८८६२४ rajendradhakal624@gmail.com बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६  गोरखा
शिरमाया बराम    ९८४६१२७८८५ jeebitshima@yahoo.com बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६  गोरखा
गोमा थापा    ९८१८०८४४०५    
शारदा सुवेदी    ९८६६३३३८२५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६  गोरखा
हरि बहादुर थापा    ९८४६२५५१३५ harithapa333.ht@gmail.com बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६  गोरखा
विजय थापा    ९८४६७५२४१५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६  गोरखा
शोभा लामिछाने    ९८४९०८३२४२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६  गोरखा
आशा आले    ९८२३५४९३४८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६  गोरखा
१० अरुणा बराम    ९८४०१४३८८३ arunabaram066@gmail.com बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६  गोरखा
११ दिपेन्द्र कुमार झा    ९८००८९७५००    
१२ सुनिल गोतामे    ९८४००१९९०९ sunilgotame0@gmail.com भिमसेन थापा गापा -७ गोरखा 
१३ सपना सुवेदी    ९८६६३३३८१३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६  गोरखा
१४ गिता घिमिरे   ९८४३५५१५९९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६  गोरखा
१५ साहिरा सुनार   ९८१८५१०७४६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६  गोरखा
११. नेपाल आदर्श आधारभूत विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
दुर्गा अधिकरी  प्र.अ. ९८६३५३७७३१   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५  गोरखा
रेनुका खड्का  अस्थायी शिक्षक ९८४६८०३७३८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५ गोरखा
विष्णु भट्ट बालविकास     बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५ गोरखा
बिन्दा भट्ट का.स. ९८०६६१६४८५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५ गोरखा
कमला भट्ट अध्यक्ष वि.व्य.स ९८४६६१७३७३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५ गोरखा
१२. भगवती आधारभूत विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
ललमाया गुरुङ् प्रअ ९८०६६७२४२६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-२ गोरखा
विशाल गुरुङ् वि.व्य.स अध्यक्ष ९८१९१५३५४३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-२ गोरखा
जिवन सिहं लेखापाल ९८४८५८११८०   खप्तड-छान्‍ना गापा-५ बझाङ
अकविर पुन  प्रावि  ९८६६९०५२९८   बनगाढ कुपिण्ढेदह नपा सल्यान 
इतमाया घले  प्रावि राहत  ९८१८५३७२१९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-२ गोरखा
विर बहादुर वि.क. प्रावि राहत  ९८२९११२९०७   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-२गोरखा
आसा गुरुङ् प्रावि निजी  ९८१६६६१६७०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-२  गोरखा
धन बहादुर गुरुङ्  निमावि निजी  ९८६९६४११०४   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-१ गोरखा
मिग्मा गुरुङ् बालविकास ९८१६६६०३४६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-२ गोरखा
१० सिताराम दवाडी प्रावि अनुदान ९८६३३९२००१   अजिरकोट गा.पा.-४ गोरखा 
११ धन कुमारी गुरुङ् स.का  ९८०६६७२२४६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-२ गोरखा
१३. स्तुल आधारभूत विद्यालय
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
शिव प्रसाद अंगाई प्रा.वि. ९८४३०९५९२३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
लांकराज भण्डारी प्रा.वि. ९८४०२७०२६३   चन्दननाथ नपा -८ जुम्ला 
बिश्राम गुरुङ् प्रा.वि.     बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
प्रेम बहादुर गुरुङ् प्रा.वि.  ९८२५१७२४३६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३गोरखा
कृष्णमाँया गुरुङ्  प्रा.वि.      बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
बिबिमाया तमाङ्ग  प्रा.वि.  ९८८०५३४६८८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
रिता गुरुङ्ग बालविकास ९८६१६१८३५९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
आइतमान गुरुङ्ग का.स.     बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३गोरखा
पहलमान गुरुङ्ग  अध्यक्षवि.व्य.स ९८४६३४०८९८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३गोरखा
१४. शैलपुत्री माध्यमिक विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
शिव बहादुर गुरुङ्ग अध्यक्ष वि.व्य.स ९८०५८५१५१९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
रामकुमार श्रेष्ठ मा.वि. ९८४१४१४६६२ rkshrestha1970@gmail.com  बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७गोरखा
सञ्‍जय श्रेष्ठ  मा.वि. ९८६५४८२३६५ shresthasanjaya900@gmail.com भीमसेन थापा -१ गोरखा
मदन अंगाई उमावि ९८४१८९५७९७ madanaamgain123@gmail.com बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
कल्पना पनेरु उमावि ९८४१८९९८२७   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-८ गोरखा
विष्णुप्रसाद ढकाल  निमावि  ९८४६३२८६९८ bishnudhakal456@gmail.com बारपाक सुलिकोट गा.पा.-८ गोरखा
पृथ्वीराज श्रेष्ठ निमावि ९८४६२७०१५१ prithivishrestha5@gmail.com भीमसेन थापा -१ गोरखा
सञ्‍जय शाह निमावि ९८४५२१७१५२   कलैया-२५ बारा
खेमराज खनाल निमावि ९८५६०३८३७८   घिरिङ-१ तनहुँ 
१० गोविन्दप्रसाद बस्ताकोटी प्रा .वि. ९८४६०८९२७२ gbastakoti272@gmail.com बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
११ हिमलाल धिताल प्रा.वि. ९८१९१६१७५७   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
१२ बेदप्रसाद अंगाई प्रा.वि. ९८४६१२६७६७   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
१३ शुशिलादेवी अंगाई प्रा.वि ९८४६४५९२०५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
१४ गोपीलाल ढकाल  प्रा.वि. ९८४६१३७७१२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
१५ प्रेमबहादुर गुरुङ्ग प्रा.वि. ९८४६२७०११९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
१६ नुरा ढकाल  प्रा.वि. ९८४६७५५५०९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-८ गोरखा
१७ सपना खनाल मा.वि. ९८६४२३३०९९   आरुघाट -८ गोरखा 
१८ मनोज राना मा.वि. ९८६०३१७२७८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
१९ मीनादेवी भट्ट  बालविकास ९८०५८३३७१९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
२० माया गुरुङ्ग बालविकास ९८४०२४१५५२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-८गोरखा
२१ कुमारी गुरुङ्ग निजि प्रावि ९८०६७४१८३५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
२२ डिल्लीप्रसाद ढकाल निजी शिक्षक  ९८६०४२१६६२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
२३ सजिना बराम निजी शिक्षक  ९८१९१६०२४१   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
२४ हरिकुमार श्रेष्ठ निजी निमावि ९८४१८९७३९४   भीमसेन थापा -१ गोरखा
२५ सुनिता श्रेष्ठ लेखापाल ९८४४८४८३२७   भीमसेन थापा -१ गोरखा
२६ गोकुल प्रसाद धिताल का.स. ९८१५१३६४१६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
२७ होमनाथ अंगाई का.स. ९८०३३४४११४   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
१५. थलिबारी आधारभूत विद्यालय
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
रुद्र प्रसाद अंगाई प्र.अ.प्रावि प्रथम ९८४१८९५१७०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
रामजी ढकाल प्रावि द्दितिय ९८४६०८९५५९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-८गोरखा
रामजी पनेरु प्रावि द्दितीय ९८४९६८३४१५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-८ गोरखा
दुर्गा प्रसाद वगाले प्रावि द्दितिय ९८४०११७०६३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-८ गोरखा
कल्पना लामिछाने प्रावि तृतिय ९८४६३२८६९७   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-८ गोरखा
सुजता श्रेष्ठ प्रावितृतिय ९८१३३०७२०६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
सरु रेग्मी प्रावि अस्थायी ९८४९९९५४२८   आरुघाट -८ गोरखा 
सुशिला ढकाल प्रावि अस्थायी ९८४६४०१०६५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-८ गोरखा
श्याम बहादुर बराम प्रावि निजी  ९८१४११८६३०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-८ गोरखा
१० अर्पण श्रेष्ठ निमावि निजी  ९८४३७२६२३२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा
११ मनुमाया सुनार प्रावि निजी  ९८१७२१९६५३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-८ गोरखा
१२ राधिका लामिछाने स.क ९८२५१५१६९८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-८ गोरखा
१३ कमल बहादुर लामिछाने का.स. ९८४६६५३४१२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-८ गोरखा
१४ नर बहादुर बराम अध्यक्षवि.व्य.स ९८०५८३९०९६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-८ गोरखा
१६. अन्तर ज्योति मा.वि.
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
पिताम्बर बस्ताकोटी अध्यक्षवि.व्य.स ९८४६२५४४३०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा
अच्युत थपलिया प्रअ मावि ९८४९७०४४३० thapaliyaachyut754@gmail.com सिरानचोक-८ गोरखा 
रण बहादुर बराम निमावि ९८४६२५३३९० RBbaram52@gmail.com बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा
शिवराज थापा  निमावि     बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५ गोरखा
रिता थपा मगर प्रावि  ९८४६६३१४३८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा
प्रेम बहादुर बराम प्रावि     बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा
चेत बहादुर थापा  प्रावि  ९८४९२९०१०८ thapasuresh3346@gmail.com बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा
हरि कुमारी बराम निमावि ९८४३५५१४०५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा
अमृत दवाडी निमावि ९८६४५२६५१०   अजिरकोट गा.पा. गोरखा 
१० मिश्रा पनेरु  प्रावि ९८४५८८२२२३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा
११ लोकमायाँ श्रेष्ठ  प्रावि ९८४६१८७७९६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा
१२ पुरुषोत्तम भट्ट निमावि ९८६७१३५४४०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा
१३ रुपसिहं बराम  लेखापाल ९८४६२५५६७६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा
१४ मिन कुमारी बराम बालविकास ९८६१२१६००२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा
१५ मिना राना मगर प्रावि ९८२५१०२८५६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा
१६ सगुना राना प्रावि ९८०६७७११५९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा
१७ सगिंता अच्छामी प्रावि ९८४६६००७६९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा
१८ रिता बराम  का.स. ९८०६६११६३६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा
१९ कृष्ण बहादुर थापा  का.स. ९८१४८९७०८३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा
१७. मण्डली आधारभूत विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
जोन कुमार बराम  अध्यक्षवि.व्य.स ९९८४२७७४९८९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
तोयनाथ धिताल प्रअ ९८०८३८८८१९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
तारा बराम प्रावि तृतिय ९८१७१८२९२२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
हिमला बराम  प्रावि तृतिय राहत ९८४६८७८६१३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
शोभा बराम प्रावितृतिय निजी ९८०६६२९५६१   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
किरण बराम प्रावितृतिय निजी ९८२७११५१०८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
शुशिला वाग्ले स.का  ९८०६७६३६३४   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
झम्कनाथ पुडासैनी का.स. ९८२७१७१८६४   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७ गोरखा
१८. भानु आधारभूत विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
लुना वि.क. प्र.अ. ९८६६४४१०२१   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
भरत कुमार श्रेष्ठ नि प्रअ  ९८४१७३०९५८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
पवित्रा तामाङ्ग बालविकास ९८१६१५२९५०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
ओम कुमारी थापा मगर  का.स. ९८६०८४८११०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
१९. बराह आधारभूत विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
इश्वरी सेढाइ पनेरु   ९८४६७२८०८७   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४  गोरखा
चन्द्रवती वगोल(ढकाल)   ९८०३४३७८५७   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४  गोरखा
गंगा प्रसाद पनेरु   ९८४९६२८८९०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४  गोरखा
मनिषा वि.क. बालविकास ९८४२००३६०८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
वेद प्रसाद धिताल अध्यक्षवि.व्य.स ९८१६६६७३५६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
प्रविण ढकाल का.स.     बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
२०. दुर्गा माध्यमिक विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
सन्त बहादुर गुरुङ् निमावि राहत ९८२४११७७०५    
विष्णु प्रसाद पोखरेल  प्रावि राहत  ९८१६६२६५००    
सविन घलान  प्रावि       
डिल बहादुर बराम प्रावि      
कवि शाक्य  प्रावि अस्थायी ९८२५१००२८९    
रञ्‍जना पोखरेल प्रावि अस्थायी ९८१४१६११४९    
तुलसीमायाँ गुरुङ्ग प्रावि अस्थायी ९८१९१८७५९४    
मन्जु बस्न्‍यात प्रावि अस्थायी ९८६९८५९७७०    
आश मायाँ गुरुङ्ग बालविकास ९८१६१९२६४३    
१० सरेश गुरुङ्ग लेखापाल ९८१५१०४२५८    
११ चेत प्रसाद ढकाल  मा.वि.निजी ९८४९६८१६७३    
१२ विमायाँ गुरुङ्ग  मा.वि.निजी ९८१९१८०४९९    
१३ किन बहादुर वि.क. का.स.      
१४ सुशिला वाग्ले निमावि निजी       
१५ लेख बहादुर गुरुङ्ग का.स. ९८२६१११६८०    
२१. माझथर माध्यमिक विद्यालय
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
उत्तम कुमार बराम निमावि ९८४६२७००२३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
सन्तमान गुरुङ्ग प्रावि  ९८४१८५६३५९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
गोकर्ण पोखरेल निमावि ९८४१४४२१४९   सिरानचोक गापा गोरखा 
प्रमोद शाह मा.वि. ९८४५९१६६०८६   रौतहट 
ईश्‍वर प्रसाद देवकोटा  निमावि ९८४६६३६५७७   पालुङ्गटार
चेत नारायण श्रेष्ठ प्रावि ९८४६४१९६३९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
सुजल वि.क. प्रावि ९८६४२६५४३१   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
जीवन गुरुङ्ग प्रावि ९८४६३९१२४५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
सविना गुरुङ्ग प्रावि ९८४६७३०८९८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
१० सञ्‍जिला वि.क. प्रावि ९८१८६२६९३७   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
११ रामउद्वगार महत्तो  प्रावि ९८६३७४५३७६   सिराहा 
१२ डील बहादुर तामाङ्ग प्रावि ९८४०५९९९१३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
१३ अञ्‍जिरा श्रेष्ठ प्रावि ९८१८८०८७१६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
१४ कमल गुरुङ्ग निजी ९८५१११७५५२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
१५ मञ्‍जु बराम  निजी  ९८६११७२०२७   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
१६ प्रदिप वि.क. लेखापाल ९८६४००६९१७   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
१७ गणेश बहादुर बराम  परिचर ९८०६७१३७१२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
१८ सुक मायाँ बराम  परिचर ९८४७१३५१७९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
१९ बिमला बराम स.का  ९८६०३२८२७७   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
२० गोल बहादुर गुरुङ्ग अध्यक्षवि.व्य.स ९८४६९८४२५६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
२२. जलकन्यादेवी माध्यमिक विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
उमाकान्त ढकाल  प्रअ निमावि    umakantadhakal76@gmail.com सिरानचोक-७ गोरखा 
अर्जन कुमार निरौल  मावि तृतिय ९८१६१४३३०६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-६ गोरखा
रिता ढकाल मा.वि.तृतिय ९८४६२५५१६२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५ गोरखा
नन्द लाल भट्ट निमावि तृतिय ९८४६७५५२९१   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५गोरखा
रामचन्द्र ढकाल  निमावि तृतिय ९८४५२०७२९१   भीमसेन थापा -५गोरखा
विन्दु प्रसाद अंगाई मावि राहत ९८४६७५५८८१   सहिदलखन -६ गोरखा
रोलक बहादुर थापा प्रावि तृतिय ९८६६०३११२९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५ गोरखा
सुक बहादुर बराम प्रावि तृतिय ९८४६२९०९५६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५ गोरखा
शा रदा भुजेल प्रावि तृतिय ९८१४१९९५७५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५ गोरखा
१० विपना दरै प्रावि तृतिय ९८६०२०१२६७   अजिरकोट गा.पा.-३ गोरखा 
११ शान्ति थापा  प्रावि करार ९८१४१७९६५२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५ गोरखा
१२ सुसिला बराल प्रावि तृतिय  ९८६०९३८९०४   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५ गोरखा
१३ सम्लझना अर्याल लेखापाल ९८४६२५५७०९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५ गोरखा
१४ नसिप थापा  प्रावि करार ९८१७११८९८८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५ गोरखा
१५ कल्पना आले स.क. ९८०६७१७१६११   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५ गोरखा
१६ चित्र कुमारी गुरुङ्ग निजी ९८१५१२७१६०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५ गोरखा
१७ पद्‍म बहादुर भट्ट का.स. ९८२५१२६१६८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५ गोरखा
१८ गोपाल बहादुर गुरुङ्ग अध्यक्षवि.व्य.स ९८१८९८१७३४   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५ गोरखा
२३. हिमालय माध्मिक विद्यालय बारपाक
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
जनी बहादुर घले प्र.अ.प्रावि  ९८४६१०९२५८ janisamarighale2024@gmail.com  
यम बहादुर घले  प्रावि ९८०४१७१३७१    
लिला बहादुर थापा  मावि ९८४६४७४४३२ magarlb432@gmail.com  
मञ्‍जु न्‍यौपाने मावि ९८४११५९३१८ manjueupane92@gmail.com  
आशिष पोखरेल मावि ९८६१३१११२८ aashishpokarel@gmail.com  
नानु आले मावि ९८४६०८८२३३ thapa2nanu@gmail.com  
पद्‍म प्रसाद अधिकारी मावि राहत ९८४६१२६५९८ padamadhikari@gmail.com  
रमेश कुमार मिश्र मावि राहत ९८४५२३४५२२    
टेक प्रसाद श्रेष्ठ मावि राहत ९८४५०८११७६ sansar2071@gmail.com  
१० सन्त कुमारी घले  निमावि ९८४६३५६४०६ santakumari1111@gmail.com  
११ बक बहादुर वि.क. निमावि ९८४६२२७१२०४    
१२ लक्ष्मीबराल निमावि  ९८४९११०४९२    
१३ विष्णु बराम निमावि ९८४६९३५४८२ bishnubaramu4@gmail.com  
१४ डिल  बहादुर घले  निमावि ९८२६१८२७२० dilhale4912@gmail.com  
१५ लोक बहादुर घले  प्रावि  ९८६०३१०२७४    
१६ प्रेम बहादुर घले  प्रावि ९८२२४०९८३१    
१७ ठिम बहादुर घले  प्रावि ९८१६६२३२०९    
१८ खेम बहादुर घले  प्रावि ९८२४१७१३०२    
१९ डिलमाया घले  प्रावि ९८१३७६५९३७ ghaledilmaya3@gmail.com  
२० मणिलाल घले  प्रावि ९८६०६४९७८८ manibarpak123@gmail.com  
२१ सुशीला घले  प्रावि  ९८२४१२७४३१ sushila_ghale@gmail.com  
२२ सीता घले  प्रावि ९८०३७९०२०५    
२३ दाल कुमारी घले  प्रावि ९८४६३५६९०६ ghaledalkunmari@gmail.com  
२४ रस कुमारी घले प्रावि राहत  ९८२४१२९५७६ raskumarighale6@gmail.com  
२५ विष कुमारी घले बालविकास ९८१३८४६२०३    
२६ मीना कुमारी घले लेखापाल ९८४९१८९७१० minaghale51@gmail.com  
२७ विर बहादुर घले अध्यक्षवि.व्य.स ९८५१०४७६८९ ghalebir@hotmail.com  
२४. हिमालय माध्मिक विद्यालय सौरपानी 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
Thakur p.paneru   9856071007 thakurpaneru@yahoo.com Barpak sulikot rm-4
Ramash Koirala   9856040785   Barpak sulikot rm-4
Bishnu b.pandey   9849063103   Dhurkot-6 Gulmi 
Yam b. Adhikari   9842003420   Barpak sulikot rm-4
Hariram Dhakal    9846747982   Dhurkot-6 Gulmi 
Sarada Bhatta   9846378739   Bhimsen Thapa rm
Durga p. Sharma   9866110225   Sukhipur rm 3 Siraha
Dinesh Gurumg   9847771284   Barpak sulikot rm-4
Janaki Regmi Dhakal   9846413322   Barpak sulikot rm-4
१० Nokh b. Thapa    9846271986   SahidlakhanRm -2
११ Radharam Koirala   9841745368   Barpak sulikot rm-4
१२ Thakur p.Bhatta   9861017947   Barpak sulikot rm-4
१३ Hari p. Paneru   9840496857   Barpak sulikot rm-4
१४ Mina Paneru   9842003507   Barpak sulikot rm-4
१५ Mangal p. Panta   9842003381   Barpak sulikot rm-4
१६ Shamjhana Adhikari   9843535884   Barpak sulikot rm-4
१७ Gayatri Dhakal Paneru   982003376   Barpak sulikot rm-4
१८ Salina Shrestha ECD 9842003949   Barpak sulikot rm-4
२५. जलमुखी प्रावि सौरपानी 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
मिना गुरुङ् प्र.अ. प्रावि तृतिय ९८०५८७०९०१   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
नारायण श्रेष्ठ प्रावि तृतिय ९८४६०९८४१८   गोरखा न.पा.-७ गोरखा 
चन्द्र बहादुर ढकाल प्रावि तृतिय परिचर ९८०३०५२०७२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
उमाकान्त न्यौपाने  अध्यक्षवि.व्य.स ९८१८९०४३७३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
२६. बर्दीडाँडा आधारभूत विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
रनमाया गुरुङ्ग  प्र.अ . ९८४६४१२५३२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-७   गोरखा
लोकेन्द्र प्रसाद भट्ट प्रावि तृतिय ९८६६६४४९६०   दोगडा केदार गापा- १ बैतडी
पूर्णमाया दर्जी स.का. ९८१०२२४९१८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
विनिता गुरुङ्ग निजी स्रोत ९८४३५९२६२८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
सस्मिता गुरुङ्ग का.स. ९८१६६३०९७२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
सुनेम गुरुङ्ग अध्यक्षवि.व्य.स ९८४०६६१०७०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
२७. सप्तकन्‍या प्रावि 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
मिलन कुमारी राना मगर  प्र.अ.प्रावि  ९८४०८०३८७७   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३   गोरखा
दिपिका ढकाल  प्रावि तृतिय  ९८४२००३६८७   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
डाल माया गुरुङ्ग  स.का. ९८६०९३८७२८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
काशी माया गुरुङ्ग  का.स. ९८६९५७२४४०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
सरिता गुरुङ्ग निजी शिक्षक  ९८४३९०३३३०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
पूर्ण बहादुर गुरुङ्ग अध्यक्षवि.व्य.स ९८६५४८३१३४   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
२८. बौद्ध हिमाल एकेडेमी विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
pradeep kumar Gurung Founder principal 9825125627 vajragrg@gmail.com barpak sulikot rm-2
Krishna Bahadur Tamang Accountant 9846356500   barpak sulikot rm-2
Man Bahadur Tamang vice Principal 9846312289 mantamang2077@gmail.com Gorkha-10 Gorkha
Bishnu Kumri Thapa Magar Teacher 9846508667   Ajirkot-4 Gorkha
Bijay Bhatta Teacher 9846508667   Shiranchok-5 Gorkha
Man Samier Gurung Teacher 9803745651   Barpak Sulikot-1 Gorkha
Kusha Gurung Teacher 9866402623   Shiranchok-6 Gorkha
Bal ram Ghale  Teacher 9817101223   Ajirkot-1 Gorkha
Bel Bahadur Ghale Teacher 9846356504   Barpak Sulikot-1 Gorkha
१० Ashmi Gurung Teacher 9816690440   Barpak Sulikot-2 Gorkha
११ Amisha Gurung Teacher 9819150322   Barpak Sulikot-2 Gorkha
१२ Laxmi Gurung Teacher 9826132709   Barpak Sulikot-2 Gorkha
१३ Ras KumariGhale Teacher 9846570326   Barpak Sulikot-1 Gorkha
१४ Chhima kumari Thapa Magar Teacher 9846008028   Ajirkot-4 Gorkha
१५ Om Bahadur Ghale Teacher 9813846203   Barpak Sulikot-1 Gorkha
१६ Samir Tamang Teacher 9861771831   Dhading
१७ Yash Kumar B.K. Teacher 9862425839   Dharche-6 Gorkha
१८ Samjhana Tamang Teacher 9844072680   Gorkha-10 Gorkha
१९ Pur Bahadur Ghale Chair Person 9866079566    
२९. जनशक्ति प्रा.वि.
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
सजिता पनेरु   ९८४२००३४०४   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
डिल्ली प्रसाद पनेरु अध्यक्ष वि.व्य.स ९८१८२५२०६०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
३०. हिमचुली प्रा.वि.
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
जमुना देवकोटा बालविकास 9849203722   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ८ गोरखा
बिष्णु पुडासैनी अध्यक्ष वि.व्य.स 9846290614   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ८ गोरखा
३१. गणेश प्रा.वि.
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
सपना बराम बालविकास ९८०८६८०७३६   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ६ गोरखा
सेती बराम का.स. ९८०८९१९२४०   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ६ गोरखा
भिम बहादुर बराम अध्यक्ष वि.व्य.स ९८६२३८७७३८   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ६ गोरखा
३२. भवानी प्रा.वि.
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
सुशिला देबकोटा बालविकास ९८४६८६६६७६   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ८ गोरखा
प्रेम बहादुर भुजेल  का.स. ९८४६३४०३१९   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ८ गोरखा
मन कुमारी गुरुङ अध्यक्ष वि.व्य.स ९८०४१३५४१५   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ८ गोरखा
३३. मूल देवी प्रा.वि.
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
देव बहादुर सार्की अध्क्षय वि.व्य.स. ९८१६६१३३५५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
विष्णु मायाँ नेपाली प्र.अ. ९८६१७८०४०८   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
मिरा अंगाई शिक्षक ९८४९५३५९११   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
समिता नेपाली शिक्षक ९८४६९२०३९९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
विमला नेपाली शिक्षक ९८६६४७५७६५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
जानुका सार्की शिक्षक ९८४२००३८४१   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
पार्वती नेपाली का.स. ९८६६३९६९६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
३४. सौरपानी सामुदयिक स्मृती प्रा.वि.
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
टंक कुमारी फेवाली प्र.अ. ९८४५९२५१८९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
बिन्दु पाण्डे शिक्षक ९८१४१९४१६०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
मधुमायाँ कोइराला  स.का. ९८४६७५४१२३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
उमेश गुरुङ्ग शिक्षक ९८४२००३४७०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
नविना गुरुङ्ग शिक्षक ९८१४१९४१३०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
निशान पन्त  शिक्षक ९८६६१२१६१३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
लक्ष्मी थापा  शिक्षक ९८६९७२७८६४   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
आशिक ढकाल  अध्यक्षवि.व्य.स ९८४१२८८६०७   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
३५ . मैना  आधारभूत विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
नानुमायाँ गुरुङ्ग   ९८१४१३५३०१    
रञ्‍जिता अंगाइ प्र.अ. ९८०६५६१३७२    
कुमार गुरुङ्ग अध्क्षय वि.व्य.स. ९८१७१३८६२१    
३६. ज्ञान ज्योति प्रा.वि 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
नरहरी दवाडी प्र.अ. ९८६०८३९०६५   अजिरकोट-४ गोरखा
राजीव घले शिक्षक ९८२६१४२१८५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-२   गोरखा
सम्झना गुरुङ्ग परिचर ९८१३२१४५५३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-२   गोरखा
३७. बालकौरी आधारभुत विद्यालय 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
देवी मायाँ थापा  प्र.अ . ९८४६०९७९८५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३   गोरखा
राजु गुरुङ्ग शिक्षक ९८६०९७७९३०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३   गोरखा
आस कुमारी गुरुङ् शिक्षक ९८६६०३११८५   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३   गोरखा
विमायाँ गुरुङ्ग  बालविकास ९८६०४१५०५९   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३    गोरखा
पारस थापा मगर निजी शिक्षक  ९८४४३६४४७१   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३   गोरखा
भुम बहादुर थापा मगर  वि.व्य.स अध्यक्ष ९८६४३८७५७४   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३  गोरखा
३८. जनजागृती प्रा .वि 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
सुमित्रा पाण्डे प्र.अ. ९८१७१४९७१२    
हस्त बहादुर पाण्डे कर्मचारी      
३९. गण्डकी आदर्श प्रा.वि
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
इन्द्र कुमारी थापा  स.का  ९८२३१३८३५७   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५  गोरखा
सावित्री गुरुङ्ग का.स. ९८०४१८५६८०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५  गोरखा
बेल बहादुर गुरुङ्ग वि.व्य.स अध्यक्ष     बारपाक सुलिकोट गा.पा.-५ गोरखा
४०. थानी प्रा.वि 
क्र.स.  शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
पवन सुनार  प्र.अ.  ९८२९१२८७४०   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
प्रतिभा लामिछाने  शिक्षक ९८०६७९८१६०   भिमसेन थापा गापा -४ गोरखा 
सर्मिला पोखरेल शिक्षक ९८१६६६१९९२   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
मिना वि.क. बालविकास ९८०८६८८८११   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
धन बहादुर बराम का.स.     बारपाक सुलिकोट गा.पा.-४   गोरखा
४१. बाह्रमुले प्रा.वि 
क्र.स. शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
विनु गुरुङ्ग  प्रा अ  ९८६२५८३००४   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३  गोरखा
सुक बहादुर गुरुङ् शिक्षक ९८१५१४९२३३   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३ गोरखा
विमला वि.क. बालविकास ९८४६२५५५१६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३   गोरखा
शोभा गुरुङ्ग निजी शिक्षक  ९८०८८६०४६६   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३   गोरखा
चन्द्र बहादुर गुरुङ्ग परिचर ९८२४१९४६५४   बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३    गोरखा
कुमार वि.क वि.व्य.स अध्यक्ष     बारपाक सुलिकोट गा.पा.-३  गोरखा
४२. ब्रह्मचारिणी आ.वि 
क्र.स. शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
धन बहादुर सुर्खेती    ९८४६७५२२८१   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ८ गोरखा
आशा श्रेष्ठ   ९८१६६८८३६६   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ६ गोरखा
गणेश परियार   ९८१७७४८२०५   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ८ गोरखा
सुरेश रम्तेल        
भिम कुमारी नराम   ९८१९१४३८४६   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ८ गोरखा
सावित्री बराम   ९८१६६०४५२   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ८ गोरखा
सरिता गुरुङ्ग   ९८६०१६००१९   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ८ गोरखा
ऋतु वि.क.   ९८४६१८८९६१   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ८ गोरखा
लक्ष्मी गुरुङ्       बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ८ गोरखा
१० निर बहादुर गुरुङ् वि.व्य.स अध्यक्ष ९८४५९३२७६२   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ८ गोरखा
४३. सिद्धार्थ मा.वि.
क्र.स. शिक्षकको नाम थर  पद  फोन नं  इमेल  ठेगाना
निम प्रसाद ढकाल प्र.अ. 9864430136 dhakalnp780@gmail.com बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ४ गोरखा
राम कुमार श्रेष्ठ शिक्षक 9819157745   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ४ गोरखा
जाहिद खाँ शिक्षक 9842828950 jkfrichd31@gmail.com सरावल ३ नवलपरासी
प्रेम चन्द्र अधिकारी शिक्षक 9846158999   अजिरकोट-३ गोरखा
मधु श्रेष्ठ शिक्षक 9806524320   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ४ गोरखा
लाल प्रसाद श्रेष्ठ शिक्षक 9825182621   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ४ गोरखा
सोम प्रसाद ढकाल शिक्षक 9846379435 somdhakal@gmail.com बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ४ गोरखा
चिनकाजी उपरकोटी शिक्षक 9866995690   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ६ गोरखा
निरुता तामाङ्ग शिक्षक 9816175577 nirutatamang96@yahoo.com बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ४ गोरखा
१० जुनादेवी ढकाल शिक्षक 9842003314 dhakaljuna81@gmail.com बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ४ गोरखा
११ राज गुरुङ शिक्षक 9815160105   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ४ गोरखा
१२ शान्ति गुरुङ स.क. 9827182617   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ४ गोरखा
१३ सरस्वती ढकाल लेखापाल 9806771684   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ४ गोरखा
१४ गंगामाया गुरुङ का.स. 9825100083   बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ४ गोरखा
१५ रबित तामाङ अध्यक्ष 9847775455 dongnischal75@gmail.com बारपाक सुलिकोट गा.पा. - ४ गोरखा

Social Security