FAQs Complain Problems

वारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा तपाइलाई कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
35% (13 votes)
सन्तोषजनक
16% (6 votes)
सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन
49% (18 votes)
Total votes: 37

Social Security