FAQs Complain Problems

वारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा तपाइलाई कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
34% (11 votes)
सन्तोषजनक
19% (6 votes)
सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन
47% (15 votes)
Total votes: 32