FAQs Complain Problems

वारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा तपाइलाई कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
33% (8 votes)
सन्तोषजनक
21% (5 votes)
सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन
46% (11 votes)
Total votes: 24