FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वन ऐन २०७७ ७७/७८ 08/19/2021 - 15:27 PDF icon बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वन ऐन २०७७.pdf
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका करार शिक्षक कर्मचारी नियुक्ती सम्बन्धी कार्यबिधि,२०७७ ७७/७८ 08/18/2021 - 13:23 PDF icon बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका करार शिक्षक कर्मचारी नियुक्ती सम्बन्धी कार्यबिधि,२०७७.pdf
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७७/७८ 08/18/2021 - 13:22 PDF icon बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७८ ७७/७८ 08/18/2021 - 13:19 PDF icon सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी__२०७८ .pdf
प्र.अ. छनोट कार्यविधि ७७/७८ 08/16/2021 - 15:32 PDF icon प्रअ छनैाट कार्याविधि.docx_.pdf
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका प्रधानध्यापक छनौट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 08/01/2021 - 10:17 PDF icon प्रअ छनैाट कार्याविधि.docx_.pdf
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन‚ २०७७ ७७/७८ 06/29/2021 - 15:04 PDF icon पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन-२०७७.pdf
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका संस्था दर्ता ऐन‚ २०७७ ७७/७८ 06/29/2021 - 15:02 PDF icon सस्था दता एेन-2077.pdf
राजश्व परामर्श समितिको कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/28/2021 - 13:33 PDF icon राजश्व परामर्श समितिको कार्याबिधि.pdf
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि,२०७६ ७७/७८ 03/03/2021 - 11:55 PDF icon Document 244.pdf

Pages

Social Security