FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अक्षयकोष संचालन मार्गदर्शन ७६/७७ 09/12/2019 - 16:50 PDF icon बालसरक्षा अक्षायकाेषा.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति दर्ता तथा नबिकरण ब्यबस्थापन कार्यविधि ७६/७७ 09/12/2019 - 16:48 PDF icon खानेपानी-तथा-सरसफाई-उपभोक्ता-समिति-२०७६.pdf
ब्यबसाय दर्ता कार्यबिधि ७६/७७ 09/12/2019 - 16:43 PDF icon बा।रपाक गाउँपालिक ब्यबसाय दर्ता कार्यविधि २०७६ (1).pdf
गाउँपालिका बिनियोजन ऐन २०७६ ७५/७६ 06/26/2019 - 14:56 PDF icon विनियोजन ऐन बारपाक.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७५/७६ 06/26/2019 - 14:54 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
आ. ब. ०७६/७७ को निति तथा कार्यक्रम ७९-८० 06/26/2019 - 14:08 PDF icon niti tatha kaaryekram.pdf
गाउँपालिका अध्यक्ष गरिबी निवारण कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि-२०७५ ७५/७६ 05/14/2019 - 15:42 PDF icon गाउँपालिका अध्यक्ष गरिबी निवारण कार्यक्रम.pdf
गाउँपालिका विनियोजन ऐन ७४/७५ 02/24/2019 - 12:49 PDF icon गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf
बैठक संचालन कार्यविधि ७४/७५ 02/24/2019 - 12:44 PDF icon baithak sanchalan.pdf
गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता ७४/७५ 02/24/2019 - 12:39 PDF icon गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf

Pages