FAQs Complain Problems

वारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा तपाइलाई कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
37% (25 votes)
सन्तोषजनक
15% (10 votes)
सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन
49% (33 votes)
Total votes: 68

Social Security

आर्थिक वर्ष:
दस्तावेज: