FAQs Complain Problems

वारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा तपाइलाई कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
30% (9 votes)
सन्तोषजनक
20% (6 votes)
सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन
50% (15 votes)
Total votes: 30