FAQs Complain Problems

वारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा तपाइलाई कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
33% (6 votes)
सन्तोषजनक
22% (4 votes)
सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन
44% (8 votes)
Total votes: 18